Op deze pagina vindt u de aanmeldprocedure/algemene voorwaarden van https://sanu.beta-projects.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sanu, Opleidingen voor Geneeswijzen.


Aanmeldprocedure/algemene voorwaarden

1.Via het invullen van deze inschrijfkaart geef ik me op voor de hierboven vermelde cursus/opleiding bij SOG.

2.De aanmelding is hierbij definitief wanneer ik geen gebruik maak van de 14 dagen bedenktijd.

3. SOG zal de aanmelding binnen 7 dagen middels een bevestigingsbrief bevestigen.

4. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het op deze website beschreven doel en daarom vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zullen niet worden bewaard of gebruikt voor andere doeleinden.

Betalingscondities:

1a.Ik betaal het inschrijfgeld (zie tariefpagina) binnen 4 weken na aanmelding.

1b. Ik betaal het (restant) van het lesgeld nu of uiterlijk 4 weken voor de start van de opleiding/cursus. Bij inschrijving binnen 4 weken voor start per omgaande.

1c. Neem contact op mocht u gebruik willen maken van een andere manier van betalen dan hier wordt aangeboden.

Overmacht voorwaarden:

1. SOG behoudt zich het recht voor de opleiding/cursus niet door te laten gaan indien: - Er te weinig deelnemers zijn - De docent/opleider ziek is - Andere onvoorziene omstandigheden

2. Indien het gestelde bij 1 het geval is dan zal SOG de deelnemers hiervan berichten en met een mogelijkheid komen om de cursus/opleiding op een ander moment te volgen. Indien dit laatste niet mogelijk is zal SOG het reeds betaalde lesgeld te restitueren.

3. Indien deelnemer/student wens te annuleren na de 14 dagen bedenktijd vindt er geen restitutie plaats van al betaalde les gelden. De cursus/opleiding kan in overleg op een later moment worden ingehaald.

Copyright vertrekt lesmateriaal

Op de werkboeken en overig lesmateriaal welke de student/deelnemer/cursist krijgt voor het volgen van de cursus/opleiding. Op al dit materiaal zit copyright. Dit Copyright blijft in handen van SOG. Zonder overleg met SOG mag het materiaal niet verspreid en vermenigvuldigd worden.